خواص نانومواد

خواص مواد با کوچکترشدن و رسیدن به ابعاد نانو تغییر می‌کند، و همین موضوع سبب بروز خواص شگفت انگیزی در مقیاس نانومتری می‌شود. در این فیلم علت تغییر خواص مواد در ابعاد نانو توسط خانم دکتر مرضیه شیرازی دکتری مهندسی فناوری نانو و مدرس مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو آموزش داده شده است.