×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات

بیشتر بخوانید

برگزاری دوره ضمن خدمت دبیران

رتبه ۲

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام خمینی - قروه

کردستان

جمع امتیاز: ۱۹۵۲۴.۵

آموزش دیده‌ها: ۱۳۶۸۴

دوره برگزار شده: ۱۷۱

رتبه ۱

پژوهش سرای دانش آموزی مراغه- مراغه

آذربایجان شرقی

25247.34

جمع امتیاز

21620

آموزش دیده‌ها

179

دوره برگزارشده

رتبه ۳

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی آذربایجان - تبریز

آذربایجان شرقی

جمع امتیاز: ۱۹۴۶۳.۳۵

آموزش دیده‌ها: ۱۳۸۴۶

دوره برگزار شده: ۱۲۲

رتبه ۴

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی پرفسور نظامی- فسا

فارس

جمع امتیاز: ۱۶۱۶۶.۶۹

آموزش دیده‌ها: ۹۸۹۳

دوره برگزار شده: ۶۲

رتبه ۵

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهید احدی - ملایر

همدان

جمع امتیاز: ۱۲۶۹۲.۴۱

آموزش دیده‌ها: ۶۴۳۱

دوره برگزار شده: ۱۰۲

شبکه آزمایشگاهی توانا

از مهمترین اهداف شبکه آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو (توانا) می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • آموزش فناوری نانو به صورت عملی و ساده به دانش آموزان
  • تلفیق کار عملی و تئوری به همراه یادگیری فرهنگ کار گروهی
  • تبدیل شبکه توانا به یک برند و مرجع معتبر در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی فناوری نانو
  • درآمدزایی آزمایشگاه های شبکه توانا به منظور استقلال مالی
  • اصلاح سیستم آموزشی تئوری محور و آماده سازی دانش آموزان برای ورود به دانشگاه یا محیط کار
رتبه ۶

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ناحیه 1 - کرمانشاه

کرمانشاه

جمع امتیاز: ۱۱۳۵۲.۱۲

آموزش دیده‌ها: ۵۱۲۷

دوره برگزار شده: ۱۳۳

رتبه ۷

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ابن سینا - تهران

تهران

جمع امتیاز: ۱۱۰۸۴.۸۳

آموزش دیده‌ها: ۶۶۷۵

دوره برگزار شده: ۸۶

رتبه ۸

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی استاد طاهر - شهرضا

اصفهان

جمع امتیاز: ۷۹۸۵.۹۱

آموزش دیده‌ها: ۴۶۸۲

دوره برگزار شده: ۱۶۳

رتبه ۱۰

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی بناب - بناب

آذربایجان شرقی

جمع امتیاز: ۶۷۰۰.۹۱

آموزش دیده‌ها: ۴۸۰۶

دوره برگزار شده: ۴۳

رتبه ۹

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی اشراق - دورود

لرستان

جمع امتیاز: ۶۹۴۹.۸۳

آموزش دیده‌ها: ۵۸۸۱

دوره برگزار شده: ۵۶

گزارش شبکه آزمایشگاهی توانا

طرح تجهیز آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو با استفاده از تجهیزات ساخت داخل، در سال 1391 با هدف تقویت باور دانش‌آموزان نسبت به توانمندی‌های ملی و همچنین سهولت دسترسی دانش‌آموزان سراسر کشور به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته آغاز شد. تجهیز آزمایشگاه با حمایت مالی معاونت ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و آموزش و پرورش توسط باشگاه نانو انجام شد. تمامی آزمایشگاه های تجهیز شده به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو توانا درآمدند. تا پایان سال 1398 تعداد 88 آزمایشگاه آموزشی فناوری نانو در سراسر کشور در دسترس قرار گرفتند.

تعداد دبیر آموزش دیده

Card image cap
1779

تعداد دانش‌آموز آموزش دیده

Card image cap
119084

تعداد تجهیزات

Card image cap
553

تعداد دوره آموزشی

Card image cap
1740

تعداد آزمایشگاه

Card image cap
88